lunes, 30 de septiembre de 2013

Violencia Guay e outros aconteceres


O 10, 11 e 12 de outubro, dentro da programación do festival VillaManuela -concebido como unha homenaxe ó madrileño barrio de Malasaña-, estarei enfrontándome a Manuel Donada nunha exposición a medias que leva por título "Violencia Guay" e que estará inspirada nos golpes, pelexas e accidentes dos debuxos animados e dos tebeos. De feito, na web de Vice podedes ver unha entrevista/selección dalgunhas das nosas violencias animadas favoritas. 

On october 10th, 11th and 12th, as a part of VillaManuela festival´s schedule -conceived as an homage to Madrilenian Malasaña´s neighbourhood-, I´ll be facing Manuel Donada in a halfway exhibition entitled "Violencia Guay" that will be inspired by the blows, fights and accidents from cartoons and comic books. In fact, at Vice´s website you can see an interview/selection of some of our favourite animated violences.


Gatomatones xa está na rúa. É un fanzine editado por Cero Eficacia que recopila historietas e debuxos dalgúns dos pinceis máis talentosos do universo nestes momentos (Alberto Blázquez, Alex Schubert, Ana García Suárez, Andrés Magán, Begoña García-Alén, Berto Fojo, Carlos González, Cinta Arribas, Fermín Solís, Jack Teagle, Marc M. Gustá, María Ramos, Nasty Franky, Paul Arscott, Pepa Prieto Puy, Roberta Vázquez, Roberto Massó, Santi Z, Santiago Paredes e Teresa Ferreiro), polo que me sinto especialmente contento e orgulloso de participar. 

Gatomatones is now on the streets. It´s a zine edited by Cero Eficacia that compiles comics and drawings by some of the most talented brushes in the universe at this moment (Alberto Blázquez, Alex Schubert, Ana García Suárez, Andrés Magán, Begoña García-Alén, Berto Fojo, Carlos González, Cinta Arribas, Fermín Solís, Jack Teagle, Marc M. Gustá, María Ramos, Nasty Franky, Paul Arscott, Pepa Prieto Puy, Roberta Vázquez, Roberto Massó, Santi Z, Santiago Paredes and Teresa Ferreiro), so I feel specially happy and proud to take part.

Camiseta conmemorativa da exposición Oh, Chaval! na Watdafac Gallery de Madrid. Edición limitada (15 exemplares). Posiblemente queden algunhas.

Conmemorative t-shirt for Oh, Chaval! exhibition at Watdafac Gallery in Madrid. Limited edition (15  copies). There are probably some left.contact@watdafac.com
As únicas copias que quedan do Chatarra acaban de chegar a Printed Matter, Inc (NY). Véndeno realmente barato! Antes diso xa visitaran feiras como Libros Mutantes (Madrid), o Helsinki Comic Festival ou a NY Art Book Fair.

Chatarra´s last copies left have just arrived to Printed Matter, Inc (NY). They sell it really cheap! Before that they had already visited some fairs such as Libros Mutantes (Madrid), Helsinki Comic Festival or NY Art Book Fair. 

http://printedmatter.org/catalog/artists/25305